English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢

جلسات شورای دانشگاه برگزار شده در طی سالهای 95-94