English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢


اولین جلسه اعتباربخشی دانشکده بهداشت برگزار گردید
در این جلسه کارگروه های تخصصی اعتباربخشی دانشکده تعیین گردید و راهکارهای ارتقا فرآیند اعتباربخشی دانشکده بررسی شد. در ادامه، با توجه به اهمیت و ضرورت انجام اعتباربخشی،ریاست دانشکده به برنامه ریزی دقیق، مستندسازی صحیح مدارک و مشارکت فعال مسئولین، اعضای هیات علمی و کارشناسان تاکید نمودند.
 ١٥:٤٢ - 1401/06/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین جلسه پایش استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای معاونت آموزشی دانشگاه
دومین جلسه پایش استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای معاونت آموزشی دانشگاه، روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم مرداد ماه 1401 با حضور اعضای کمیته اعتبار بخشی حوزه معاونت آموزشی ..
 ٠٨:٤٥ - 1401/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه
در راستای تحقق برنامه های تحول آموزش علوم پزشکی دانشگاه و با توجه به شروع فرایند اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده های تابعه، اولین جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده های تابعه (حوزه معاونت آموزشی) ...
 ٠٨:٤٦ - 1401/05/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه خود ارزیابی اعتبار بخشی درون دانشگاهی معاونت فرهنگی و دانشجویی
اولین جلسه خودارزیابی اعتباربخشی درون دانشگاهی معاونت فرهنگی و دانشجویی باحضوردکتر مهدی فتاحی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه و کارشناس اعتباربخشی درون دانشگاه در سالن جلسات برگزارشد.
 ٠٩:٢٢ - 1401/05/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی
اولین جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر ولی‌زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.
 ١١:٥٠ - 1401/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه اعتبار بخشی موسسه ای حوزه تحقیقات و فناوری
روز شنبه مورخ هشتم مرداد ماه سالجاری با حضور دکتر آرام فیضی، دکتر صابر قلی زاده و سایر کارشناسان ذیربط برگزار گردید.
 ١١:٤٩ - 1401/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>