برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای شورای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمد ولی زاد حسنلویی

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

آقای دکتر وحید حسین پور

مشاور عالی ریاست دانشگاه

آقای دکتر احمدرضا افشار

دبیر شورای دانشگاه

آقای دکتر رحیم محمودلو

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صابر قلی زاده

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر رضا جعفری

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

آقای دکتر محمد دلیرراد

معاون غذا و داروی دانشگاه

آقای دکتر احسان ریخته گر

معاون امور بهداشتی دانشگاه

آقای دکتر ناصر مسعودی

معاون امور درمان دانشگاه

آقای علی اکبر شبانی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

آقای دکتر مجتبی کریمی پور

مدیر امور آموزشی دانشگاه

آقای دکتر حجت الاسلام مجید طاهری

رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

سرکار خانم دکترشاهصنم غیبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

خانم دکتر شیوا قلی زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر محمد مجیدی

سرپرست دانشکده پزشکی

آقای دکتر سالار پیاهو

رئیس دانشکده دندان پزشکی

آقای دکتر ملکی نژاد

رئیس دانشکده داروسازی

آقای دکتر احد زینالی

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر حمیدرضا خلخالی

رئیس دانشکده بهداشت

آقای دکتر آرام فیضی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دکتر مهران نوروزی

عضو هیات علمی دانشگاه

 دکتر شهرام خادم وطن

عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر خدیجه مخدومی

عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر عباس جعفری

رئیس پژوهشکده سلولی مولکولی

دکتر محمدرضا پاشایی

رئیس پژوهشکده تحقیقات بالینی

آقای حسن خدادادی

مدیر حراست دانشگاه

آقای دکتر مهدی فتاحی

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه

  3 نفر عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 عضو شورای تخصصی فرهنگی، اجتماعی دانشگاه

 

تنظیمات قالب