برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
اعضای هیات بدوی انتظامی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دکتر حمیدرضا خلخالی رئیس هیات
حجت الاسلام اسمعیل زینالی نایب رئیس هیات
دکتر صابر قلی زاده دبیر هیات
دکتر هادی لطف نژاد افشار عضو علی البدل
دکتر ناصر قره باغی عضو علی البدل
فاطمه قدیمی رضایی مسئول دبیرخانه
تنظیمات قالب