برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

وظایف هیأت رئیسه

 

 

  • فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء از طریق رییس دانشگاه
  • فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته
  • ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونتها
  • بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء وتهیه پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امناء از طریق رییس دانشگاه
  • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رییس دانشگاه به وزارت
تنظیمات قالب