برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • دکتر رسول بیدل نیکو
  • رئیس دفتر ریاست دانشگاه
  • گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
  • مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
  • آدرس :ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • کدپستی:  5714783734
  • تلفن تماس: 044-31937244
تنظیمات قالب