برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رسالت:
دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به‌عنوان متولی اصلی سلامت و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و تنوع فرهنگی استان و با همکاری بین‌بخشی و همگام با سایر بخش‌های توسعه درصدد است منطبق با اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده کشور در حوزه سلامت اقدامات ذیل را انجام دهد:
* تأمین، حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه با ارائه خدمات بهداشتی - درمانی با بهره‌مندی از افراد توانمند و فناوری مناسب و پیشرفته در استان و منطقه
* حرکت در مسیر تحقق دانشگاه‌های نسل سوم، تربیت دانش‌آموختگان کارآفرین و پاسخگو به نیازهای سلامت جامعه و تولید و ترجمان دانش و فناوری

اهداف کلی
1. ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی
2. توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و فیزیکی دانشگاه
3. تکمیل شبکه بهداشتی و درمانی جهت توسعه طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع و طب پیشگیری
4. ارتقاء مستمر کیفیت خدمات
5. تسریع حرکت در مسیر تحقق دانشگاه نسل سوم
6. افزایش درآمدهای اختصاصی
7. حرکت در مسیر تحقق مرجعیت علمی بر اساس کتاب سبز دانشگاه

تنظیمات قالب