برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدامین ولی زاد

سمت : رئیس هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی 

درجه تحصیلی : استاد بیهوشی

آدرس :ارومیه ، بلوار رسالت ، کوی اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کد پستی : 5714783734

کد شهر ارومیه : 044

تلفن تماس : 31934150 - 31937151 - 31937154

 

نام و نام خانوادگی : صغری کنگرلویی    

سمت : کارشناس هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه

 

تلفن محل کار:    04431937137

 

تنظیمات قالب